چای سیاه سوپریمچای ممتاز سوپریم

وزن خالص: 450 گرم/100گرم

محتویات:چای سیاهخالص /100 عدد چای کیسه ای/25 عدد چای کیسه ای کاوردار

بهترین کیفیت از برگهای مزارع جزیره ی سریلانکا در اقیانوس هند که دارای طعم فوق العاده، رنگ ملایم و عطرمطبوع می باشد و در دنیا منحصر به فرد و ممتاز است.

با نوشیدن این چای حستازگی و طراوت را در خود احساس خواهید کرد. شما میتوانید این چای را به تنهایی یابا شیر و یا تکه هایی از لیمو ترش سرو نمایید و از آن لذت ببرید.


چای سیاه کیسه ای 100عددی

چای ممتاز سوپریم

وزن خالص: 450 گرم/100گرم

محتویات:چای سیاهخالص /100 عدد چای کیسه ای/25 عدد چای کیسه ای کاوردار

بهترین کیفیت از برگهای مزارع جزیره ی سریلانکا در اقیانوس هند که دارای طعم فوق العاده، رنگ ملایم و عطرمطبوع می باشد و در دنیا منحصر به فرد و ممتاز است.

با نوشیدن این چای حستازگی و طراوت را در خود احساس خواهید کرد. شما میتوانید این چای را به تنهایی یابا شیر و یا تکه هایی از لیمو ترش سرو نمایید و از آن لذت ببرید.


چای سیاه کیسه ای 25عددی


چای ممتاز سوپریم

وزن خالص: 450 گرم/100گرم

محتویات:چای سیاه خالص /100 عدد چای کیسه ای/25 عدد چای کیسه ای کاوردار

بهترین کیفیت از برگهای مزارع جزیره ی سریلانکا در اقیانوس هند که دارای طعم فوق العاده، رنگ ملایم و عطرمطبوع می باشد و در دنیا منحصر به فرد و ممتاز است.

با نوشیدن این چای حس تازگی و طراوت را در خود احساس خواهید کرد. شما میتوانید این چای را به تنهایی یابا شیر و یا تکه هایی از لیمو ترش سرو نمایید و از آن لذت ببرید.


  • چای سیاه سوپریم
  • چای سیاه کیسه ای 100عددی
  • چای سیاه کیسه ای 25عددی