چای ارل گری
چای ارل گری

وزن خالص: 450 گرم/100گرم

محتویات:چای عطری ارلگری /100 عدد چای کیسه ای/25 عدد چای کیسه ای کاوردار

بزرگترین کارشناسان چای فان تایم، بهترین برگ های مزارع چای جزیره ی سریلانکا را با بهترین عطر های برگاموت (بهار نارنج) غنی کرده اند که یک فنجان چای با طعم عالی، رنگ ملایم و عطربهشتی پدید می آورد.

شما بانوشیدن این چای عطر و طعم متفاوتی را احساس خواهید کرد که در نوع خود بی نظیر است.

چای ارل گری 100عددی


چای ارل گری

وزن خالص: 450 گرم/100گرم

محتویات:چای عطری ارل گری /100 عدد چای کیسه ای/25 عدد چای کیسه ای کاوردار

بزرگترین کارشناسان چای فان تایم، بهترین برگ های مزارع چای جزیره ی سریلانکا را با بهترین عطر های برگاموت (بهار نارنج) غنی کرده اند که یک فنجان چای با طعم عالی، رنگ ملایم و عطربهشتی پدید می آورد.

شما بانوشیدن این چای عطر و طعم متفاوتی را احساس خواهید کرد که در نوع خود بی نظیر است.

چای ارل گری 25 عددی
چای ارل گری

وزن خالص: 450 گرم/100گرم

محتویات:چای عطری ارل گری /100 عدد چای کیسه ای/25 عدد چای کیسه ای کاوردار

بزرگترین کارشناسان چای فان تایم، بهترین برگ های مزارع چای جزیره ی سریلانکا را با بهترین عطر های برگاموت (بهار نارنج) غنی کرده اند که یک فنجان چای با طعم عالی، رنگ ملایم و عطربهشتی پدید می آورد.

شما بانوشیدن این چای عطر و طعم متفاوتی را احساس خواهید کرد که در نوع خود بی نظیر است.

  • چای ارل گری
  • چای ارل گری 100عددی
  • چای ارل گری 25 عددی