چای سیلانچای طلای سیلان

خوش طعم و تازه

وزن خالص: 500 گرم

محتویات: چای خاصسیلان/ 40 عدد چای کیسه ای

در این چای غلظت،قدرت، طعم و عطر متعادل برای به دست آمدن یک چای ممتاز، به کار رفته است. این چایشکسته ی ممتاز از تازه ترین برگهای چای سیلان به دست آمده تا برترین چای را بابهترین کیفیت به شما ارائه نماید.


چای ارل گری
چای ارل گری

رایحه ی مرکبات وملایم

وزن خالص: 500 گرم

محتویات: چای سیلانبا عطر ارل گری/40 عدد چای کیسه ای

چایاعلای سیلان با عطر و طعم مرکبات ممتاز( به دست آمده از پوست تازه ی مرکبات)،ترکیب شده است. شما با نوشیدن این چای، تجربه ی نوشیدن حقیقی یک چای بهشتی را تجربهخواهید کرد.

چای کنیا

چای طلای کنیا

زود دم و قوی

ورن خالص: 500 گرم

محتویات: چای خالصکنیا

چای کنیا، خوش طعم واصیل، منتخبی از بهترین باغات سرسبز منطقه ی کنیا، زود دم، طبیعی و یکدست، دارایطعمی قوی و عطری مفرح. انتخابی ایده آل برای صبحانه و تمامی اوقات روز.


  • چای سیلان
  • چای ارل گری
  • چای کنیا