چای سبز کیسه ای 200 گرمی
چای سبز طبیعی وزن خالص:200 گرم محتویات:/چای سبزطبیعی/100 عدد چای کیسه ای/ 25 عدد چای کیسه ای کاوردار انتخاب شده از بهترین مزارع چای منطقه فوجین چین که در نوع خود قطعا بی نظیراست. این چای دارای طعم، رنگو عطری دلپذیر می باشد که با نوشیدن ، آن را احساس خواهید کرد. این چای هرگز تلخی زننده ای نخواهد داشت و از آن لذت خواهید برد.چای سبز دارای خواص بی شماری است که می توان از آن به:نشاط آوری، کاهش وزن، کاهش فشار خون و بالابردن توان فکری اشاره کرد.


چای سبز کیسه ای 100 عددی
چای سبز طبیعی وزن خالص:200 گرم محتویات:/چای سبزطبیعی/100 عدد چای کیسه ای/ 25 عدد چای کیسه ای کاوردار انتخاب شده از بهترینمزارع چای منطقه فوجین چین که در نوع خود قطعا بی نظیراست. این چای دارای طعم، رنگو عطری دلپذیر می باشد که با نوشیدن ، آن را احساس خواهید کرد. این چای هرگز تلخی زننده ای نخواهد داشت و از آن لذت خواهید برد.چای سبز دارای خواص بی شماری است که می توان از آن به:نشاط آوری، کاهش وزن، کاهش فشار خون و بالابردن توان فکری اشاره کرد.


چای سبز کیسه ای 25 عددیچای سبز طبیعی وزن خالص:200 گرم محتویات:/چای سبزطبیعی/100 عدد چای کیسه ای/ 25 عدد چای کیسه ای کاوردار انتخاب شده از بهترینمزارع چای منطقه فوجین چین که در نوع خود قطعا بی نظیراست. این چای دارای طعم، رنگو عطری دلپذیر می باشد که با نوشیدن ، آن را احساس خواهید کرد. این چای هرگز تلخی زننده ای نخواهد داشت و از آن لذت خواهید برد.چای سبز دارای خواص بی شماری است که می توان از آن به:نشاط آوری، کاهش وزن، کاهش فشار خون و بالابردن توان فکری اشاره کرد.


  • چای سبز کیسه ای 200 گرمی
  • چای سبز کیسه ای 100 عددی
  • چای سبز کیسه ای 25 عددی